Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewsClip All Topic) จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการฝากเครื่องแม่ข่าย (Server Colocation) ขนาด 2 U จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมสำหรับงานออกแบบและพัฒนาระบบ จัดซื้อ 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับงานออกแบบและพัฒนาระบบ จัดซื้อ 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฝากเครื่องแม่ข่าย (Server Colocation) จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานบริการการให้บริการสรุปมูลค่าการประชาสัมพันธ์รายเดือน/ปี จัดจ้าง 28/08/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewsClip All Topic) จัดจ้าง 28/08/2018 28/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting