Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นป้ายอลูมิเนียมพร้อมสติกเกอร์แสดงชื่อสถานีโทรมาตร จัดจ้าง 31/01/2018 31/03/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างวิทยากรหลักสูตรเจาะลึก การเขียนรายงานประชุม จัดซื้อ 30/01/2018 30/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดจ้าง 30/01/2018 28/02/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วม ระยะที่ 2 จัดจ้าง 30/01/2018 28/02/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ) จำนวน 1 งาน จัดจ้าง 30/01/2018 28/02/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำ จัดซื้อ 30/01/2018 30/01/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้อกระติ๊บข้าว จำนวน 470 อัน จัดซื้อ 26/01/2018 26/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระติ๊บข้าว จำนวน 470 อัน จัดซื้อ 26/01/2018 26/01/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้อกาแฟ จำนวน 980 กล่อง จัดซื้อ 26/01/2018 26/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกาแฟ จำนวน 980 กล่อง จัดซื้อ 26/01/2018 26/01/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting