Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จัดซื้อ 03/05/2016 10/05/2016 ประกาศผล
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 30/03/2016 05/04/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่3 จัดจ้าง 18/03/2016 23/03/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 08/03/2016 08/04/2016 ยกเลิกประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้าง 01/03/2016 04/03/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศยกเลิกประกวดราคา จัดจ้าง 08/09/2015 30/09/2015 ยกเลิกประกาศ
จ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง จัดจ้าง 04/08/2015 10/08/2015 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จัดซื้อ 25/03/2015 30/04/2015 ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จัดซื้อ 24/03/2015 30/04/2015 ประกาศผล
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 03/03/2015 09/03/2015 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting