Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงโซลาเซลล์ และแบตเตอรี่ จัดซื้อ 18/09/2017 18/10/2017 ประกาศผล
ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จัดซื้อ 18/09/2017 18/10/2017 ประกาศผล
ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก จัดซื้อ 18/09/2017 18/10/2017 ประกาศผล
ผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง 18/09/2017 18/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์วัดระดับน้ำ จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 18/09/2017 18/10/2017 ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนระบบ Virtualization เดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 08/08/2017 11/09/2017 ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนระบบ Virtualization เดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 26/06/2017 26/08/2017 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 25/01/2017 15/02/2017 ประกาศผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 09/12/2016 19/12/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดจ้าง 04/05/2016 04/06/2016 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting