Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หมึกพิมพ์ จัดซื้อ 05/03/2018 05/03/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา น้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จัดซื้อ 05/03/2018 05/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) จัดจ้าง 02/03/2018 02/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา อุปกรณ์ปั๊มควบคุมการไหลของน้ำความแม่นยำสูง จัดซื้อ 28/02/2018 28/02/2018 ประกาศผล
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ 28/02/2018 07/03/2018 ยกเลิกประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้าง 28/02/2018 28/03/2018 ประกาศผล
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน ๒ ชุด (e-bidding) จัดซื้อ 22/02/2018 22/03/2018 ระหว่างดำเนินการ
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างเหมาดำเนินการโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วม ระยะที่ 2 จัดจ้าง 21/02/2018 21/03/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา จ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ) จำนวน 1 งาน จัดจ้าง 21/02/2018 21/03/2018 ประกาศผล
ยกเลิกประกาศ รายการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 19/02/2018 19/03/2018 ยกเลิกประกาศ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting