Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ และชุดอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จัดซื้อ 05/06/2018 06/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ จัดจ้าง 05/06/2018 05/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน จัดจ้าง 05/06/2018 05/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๑ รายการ จัดซื้อ 05/06/2018 05/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา งานจ้างบริการฝากเครื่อง Service Co-Location (๔๒U) ๑ Rack (เพิ่มเติม) ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดจ้าง 04/06/2018 04/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา งานจ้างบริการ Internet Service ๑๐๐/๑๕ Mbps ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดจ้าง 04/06/2018 04/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 01/06/2018 01/08/2018 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำถุงผ้าสปันนอนด์สีน้ำตาล 70 แกรม จัดจ้าง 11/05/2018 11/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจ้างพิมพ์สูจิบัตรแบบจำลอง เพื่อการบริหารจัดการน้ำ จัดจ้าง 01/06/2018 01/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบริการ Internet Lease Line Service Domestic 20 Mbps/Inter 10 Mbps จัดจ้าง 31/05/2018 31/07/2018 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting