Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตำบลชุมแสง ทุ่งแสงทอง หนองโสน หนองกง ทรัพย์พระยา) จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำแผนพัฒนาองค์กรในระยะ5ปี จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server จำนวน ๑ เครื่อง จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จัดซื้อ 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 5 ปี จัดจ้าง 17/10/2017 17/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server จัดจ้าง 17/10/2017 17/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขับรถยนต์ จัดจ้าง 12/10/2017 12/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขับรถยนต จัดจ้าง 12/10/2017 12/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ UAV สำรวจระยะไกลแบบปีกนิ่ง จำนวน ๔ รายการ จัดซื้อ 06/10/2017 06/11/2017 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน1 ชุด จัดซื้อ 10/05/2017 12/05/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting