Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญา งานซื้ออุปกรณ์สำหรับพิมพ์แผนที่ จัดซื้อ 02/11/2017 02/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบริหารงานงบประมาณ จัดจ้าง 02/11/2017 02/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาซื้อตู้เหล็กควบคุมชุดการทำงาน จัดซื้อ 01/11/2017 01/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน จัดจ้าง 30/10/2017 30/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดสำนักงานเอกชนสอบบัญชี (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้าง 25/10/2017 25/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อ 25/10/2017 25/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพิมพ์แผนที่ จำนวน 2 รายการ จัดซื้อ 24/10/2017 24/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้ออุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ UAV สำรวจระยะไกลแบบปีกนิ่ง จัดซื้อ 24/10/2017 24/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำยม-น่าน) จัดจ้าง 19/10/2017 19/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร จัดจ้าง 19/10/2017 19/11/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting