Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างวาดการ์ตูนพร้อมคำบรรยายหนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดจ้าง 24/11/2017 24/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวาดการ์ตูนพร้อมคำบรรยายหนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดจ้าง 24/11/2017 24/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้าง 23/11/2017 23/01/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เทป HP LTO-5Ultrium จัดซื้อ 23/11/2017 23/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเสื้อโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 จำนวน 1,500 ตัว จัดจ้าง 23/11/2017 23/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดพิมพ์ไวนิล (ป้ายไวนิล) จำนวน 3 รายการ จัดจ้าง 21/11/2017 21/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ไวนิล (ป้ายไวนิล) จำนวน 3 รายการ จัดจ้าง 21/11/2017 21/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างจัดทำบูธเคลื่อนที่สำหรับเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 15/11/2017 15/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างจัดทำโบชัวร์ Mobile Application, ThaiWater สำหรับเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 14/11/2017 14/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี(รายไตรมาส) จัดจ้าง 13/11/2017 13/12/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting