Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4,500 เล่ม จัดจ้าง 18/12/2017 18/01/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างประกาศการรับสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.jobtopgun.com) จัดจ้าง 18/12/2017 18/01/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 เล่ม จัดจ้าง 18/12/2017 18/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ จัดซื้อ 15/12/2017 15/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 เล่ม จัดจ้าง 15/12/2017 15/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4,500 เล่ม จัดจ้าง 15/12/2017 15/01/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อ 14/12/2017 14/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำบูธเคลื่อนที่ จัดจ้าง 12/12/2017 12/02/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคุญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์แผนที่ จัดจ้าง 06/12/2017 06/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างประกาศการรับสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.jobtopgun.com) จัดจ้าง 06/12/2017 06/01/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting