Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างบริการ Cloud Service ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561- 2 ตุลาคม 2561) จัดจ้าง 09/01/2018 09/02/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการจัดซื้อและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดซื้อ 05/01/2018 05/02/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Enhancement of the forecasting and early warning system for The Gulf of Thailand Project) จัดจ้าง 04/01/2018 04/02/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ รายการละ 31 ชุด จัดซื้อ 04/01/2018 04/01/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดจ้าง 29/12/2017 29/01/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย (Enhancement of the forecasting and early warning system for The Gulf of Thailand Project) จัดจ้าง 27/12/2017 27/01/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ สสนก. จัดจ้าง 27/12/2017 27/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรมาตรอัตโนมัติจำนวน 2 รายการ จัดซื้อ 26/12/2017 26/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดจ้าง 26/12/2017 26/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการ Cloud Service ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561- 2 ตุลาคม 2561) จัดจ้าง 26/12/2017 26/01/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting