Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อฟิวส์สำหรับซ่อมอุปกรณ์ วัดไฟฟ้าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จัดซื้อ 22/01/2018 22/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา) จำนวน 31 สถานี จัดจ้าง 19/01/2018 19/01/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ จัดซื้อ 15/01/2018 15/03/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์การ์ดปีใหม่ จัดจ้าง 15/01/2018 15/01/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้อแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ รายการละ 31 ชุด จัดซื้อ 15/01/2018 15/02/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้อชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ (3G Modem) จำนวน 31 ชุด จัดซื้อ 15/01/2018 15/02/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง 11/01/2018 12/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อฟิวส์สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ วัดไฟฟ้าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จัดซื้อ 08/01/2018 08/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดปีใหม่และการ์ดติดของขวัญปีใหม่ จัดจ้าง 08/01/2018 08/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ (3G Modem) จำนวน 31 ชุด จัดซื้อ 09/01/2018 09/02/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting