Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเขียนแบบโครงสร้างสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จัดจ้าง 12/06/2018 12/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างผลิตตู้บรรจุชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 340 ชุด จัดจ้าง 12/06/2018 12/08/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ จัดจ้าง 11/06/2018 11/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 600 ชุด จัดซื้อ 11/06/2018 11/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 11/06/2018 11/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างแก้ไขป้ายแสดงชื่อและรายละเอียดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๑๔ แผ่น. จัดจ้าง 11/06/2018 11/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดซื้อ 08/06/2018 08/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดซื้อ 08/06/2018 08/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชน จัดจ้าง 08/06/2018 08/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชน จัดจ้าง 07/06/2018 07/07/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting