Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 23/08/2018 23/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จัดจ้าง 21/08/2018 21/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จัดซื้อ 21/08/2018 21/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ จัดจ้าง 21/08/2018 21/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 739 สถานี จัดจ้าง 21/08/2018 21/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จัดจ้าง 17/08/2018 17/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่(หมึกพิมพ์)จำนวน5รายการ จัดซื้อ 15/08/2018 15/09/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 15/08/2018 15/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อ 15/08/2018 15/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อ 14/08/2018 14/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting