Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมสำหรับงานออกแบบและพัฒนาระบบ จัดซื้อ 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับงานออกแบบและพัฒนาระบบ จัดซื้อ 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฝากเครื่องแม่ข่าย (Server Colocation) จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานบริการการให้บริการสรุปมูลค่าการประชาสัมพันธ์รายเดือน/ปี จัดจ้าง 28/08/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewsClip All Topic) จัดจ้าง 28/08/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการการให้บริการสรุปมูลค่าการประชาสัมพันธ์รายเดืนอ/ปี จัดจ้าง 28/08/2018 28/09/2018 ประกาศผล
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๓๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้าง 24/08/2018 03/09/2018 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล จัดจ้าง 24/08/2018 24/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สัญญาณ GNSS สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝนจากโทรมาตรแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 23/08/2018 23/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 23/08/2018 23/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting