Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อ 03/07/2018 03/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อ 04/07/2018 04/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตอุปกรณ์ประกอบการจัดอบรม โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ ๖ จำนวน ๒,ooo ชุด จัดจ้าง 04/07/2018 04/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (สำหรับศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ในสภาวะฉุกเฉิน) จัดจ้าง 29/06/2018 29/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดซื้อ 28/06/2018 28/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 26/06/2018 26/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานบริหารทั่วไป จัดจ้าง 26/06/2018 26/06/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อบริการต่ออายุซอฟท์แวร์ จัดซื้อ 26/06/2018 26/08/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการ Internet Lease Line Service Domestic 20 Mbps./Inter 10 Mbps จัดจ้าง 26/06/2018 26/08/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน (Payroll) จัดจ้าง 25/06/2018 25/07/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting