Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ จัดซื้อ 14/03/2018 14/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ จัดซื้อ 04/04/2018 04/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ (Backdrop) งาน Workshop on SMART Informatics for Sustainability จัดจ้าง 03/04/2018 03/04/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประกาศรับสมัครงาน จัดจ้าง 03/04/2018 03/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 03/04/2018 03/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 02/04/2018 02/05/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานบริการงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จัดจ้าง 29/03/2018 29/05/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง จัดซื้อ 28/03/2018 28/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์สูจิบัตร สำหรับงาน Workshop on SMART Informatics for Sustainability จำนวน 100 เล่ม จัดจ้าง 27/03/2018 27/05/2018 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานเช่าอุปกรณ์งานพิธีทำบุญสถาบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อ 27/03/2018 27/04/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting