Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จัดซื้อ 25/05/2018 25/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตตู้บรรจุชุดควบคุมการทำงาน จัดจ้าง 25/05/2018 25/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดควบคุมการทำงาน จัดจ้าง 24/05/2018 24/05/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน จัดจ้าง 23/05/2018 23/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายโปสเตอร์พิพธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จัดจ้าง 22/05/2018 22/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จัดจ้าง 21/05/2018 21/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง จัดซื้อ 17/05/2018 17/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์น้ำตาล 70 แกรม จำนวน 500 ใบ จัดจ้าง 26/04/2018 26/06/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 คน (HAII 014/2561) จัดจ้าง 03/05/2018 03/07/2018 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ สสนก. จัดจ้าง 17/05/2018 17/05/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting