Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (HDD Server) จัดซื้อ 15/03/2018 15/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(พัดลมระบายอากาศ) จัดซื้อ 15/03/2018 15/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มทางการเงินและบัญชี จัดจ้าง 13/03/2018 13/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดซื้อ 13/03/2018 13/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมทำระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อ 12/03/2018 12/03/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 09/03/2018 09/05/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 14/03/2018 14/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) จัดจ้าง 09/03/2018 09/04/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการจัดซื้อรายการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 09/03/2018 09/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คูปองน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จัดซื้อ 09/03/2018 09/03/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting