Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนระบบ Virtualization เดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 08/08/2017 11/09/2017 ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อทดแทนระบบ Virtualization เดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 26/06/2017 26/08/2017 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 25/01/2017 15/02/2017 ประกาศผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 09/12/2016 19/12/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดจ้าง 04/05/2016 04/06/2016 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จัดซื้อ 03/05/2016 10/05/2016 ประกาศผล
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 30/03/2016 05/04/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่3 จัดจ้าง 18/03/2016 23/03/2016 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 08/03/2016 08/04/2016 ยกเลิกประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้าง 01/03/2016 04/03/2016 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting