Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จัดซื้ออุปกรณ์งานวิจัยงานอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Drone) จำนวน 13 รายการ

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 15 พฤษภาคม, 2015 - 15
วันสิ้นสุด: 
อังคาร, 19 พฤษภาคม, 2015
ราคากลาง: 
183,098.40 บาท
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting