Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อฟิล์มพร้อมติดตั้งเพื่อลดแสงและรังสียูวี และรังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยฯ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 4 เมษายน, 2019
วันสิ้นสุด: 
เสาร์, 4 พฤษภาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting