Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบริเวณโถงทางเดินชั้น ๑-๒ บันไดด้านหน้า และบ่อน้ำพุ อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2019
วันสิ้นสุด: 
อังคาร, 5 มีนาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting