Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินงานเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber) ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 4 มีนาคม, 2019
วันสิ้นสุด: 
จันทร์, 4 มีนาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting